O Radzie RIPOK

radaripok2

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożyła nowe obowiązki związane z organizacją systemu gospodarki odpadami przede wszystkim na polskie gminy. Jednak to Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) będą kluczowymi elementami nowego systemu. Zatem planując efektywne działanie systemu gospodarki odpadami w regionie należy wziąć pod uwagę doświadczenie i zdanie eksploatatorów obecnie funkcjonujących zakładów, jak i inwestorów przygotowujących się do zbudowania nowych instalacji.

IDEA

RADA PRZEDSTAWICIELI REGIONALNYCH INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – Rada RIPOK jest  inicjatywą zakładającą stałe monitorowanie procesu wdrażania znowelizowanej ustaw związanych z gospodarką odpadami.

DZIAŁANIA

Celem cyklicznych spotkań Rady RIPOK jest identyfikowanie problemów związanych z realizacją „rewolucji odpadowej”, wypracowanie możliwych rozwiązań  i przekazanie ich do kompetentnych w tym zakresie instytucji, co w efekcie ma zapewnić sprawne funkcjonowanie nowego modelu gospodarki odpadami i Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń z przedstawicielami władzy ustawodawczej oraz wykonawczej z pewnością przyczyni się do znalezienie odpowiedzi na wiele nurtujących pytań oraz problemów z którymi borykają się RIPOK-i.

Po każdym ze spotkań powstanie dokument podsumowujący zawierający postulaty Przedstawiciel Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, który przekazany zostanie władzy ustawodawczej i wykonawczej.

ADRESACI

Członkiem RADY może zostać każdy podmiot funkcjonujący jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Liczymy na współpracę reprezentatywnej grupy przedstawicieli RIPOK, która będzie kompetentnym i mocnym „głosem” tego sektora gospodarki odpadami wobec decydentów na szczeblu krajowym i regionalnym.

Partnerem medialnym RADY RIPOK jest Przegląd Komunalny, który udostępnia swe łamy w formie stałej rubryki do cyklicznego prezentowania informacji o pracach Rady. Patronami medialnymi Rady są ogólnopolski miesięcznik Recykling oraz portal branżowy komunalny.pl

Partnerem organizacyjnym Rady jest Abrys Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dalekiej 33 w Poznaniu.

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube