Aktualności

RIPOK-i zniknęły, czyli co nas czeka w najbliższym czasie?

Tradycyjnie już przed konferencją „Kompleksowa gospodarka odpadami” spotkaliśmy się w naszym branżowym gronie, aby omówić bieżące tematy i problemy. Data spotkania – 2 września br. była znamienna, bowiem 5 września br. był ostatnim dniem funkcjonowania pojęcia „RIPOK” (regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych). Dzień później przestało ono istnieć, zastąpione przez „IK”, czyli instalację komunalną.

Zgodnie z zapowiedziami ministra środowiska, zmiana ta w połączeniu z likwidacją regionalizacji oraz uwolnieniem Polski od „monopoli odpadowych” ma przełożyć się na obniżenie kosztów i cen, zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu oraz generalną poprawę i uzdrowienie gospodarki odpadami – od ich wytwarzania, poprzez zbieranie i przetwarzanie, aż do finalnego recyklingu. Jaka będzie rzeczywistość, wkrótce zobaczymy.

Pośpieszne zmiany nikomu nie służą

Tematy, które omawialiśmy, dzieląc się analizami, pomysłami i obawami, grupowały się w kilku obszarach tematycznych. Pierwszym z nich były radykalne zmiany prawne, jakie mamy za sobą i jakie czekają nas w najbliższej przyszłości. Zmiany te przeprowadzane są w bardzo szybkim tempie. Ich jakość i czytelność oraz spójność stanowionego prawa budzą wiele wątpliwości.

Przykładem tego jest monitoring wizyjny „on-line”. Obowiązek przekazania kodów dostępu wszedł w życie 6 września br. W tym czasie nie było jednak rozporządzenia wykonawczego regulującego wymagania techniczne w tym zakresie. Na stronach wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska pojawiła się instrukcja składania zawiadomienia w tym zakresie, niewiele jednak wnosząca merytorycznie. Rozporządzenie ukazało się w dniu 16 września wchodzą w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia.

Podobnie jest z rozporządzeniem w sprawie wymagań ppoż. Przedstawiciele branży oraz eksperci w zakresie zabezpieczenia ppoż. generalnie kwestionują potrzebę wydawania rozporządzania specjalnie dla odpadów, uznając obecne ogólne przepisy ppoż. za dostatecznie restrykcyjne.

Nie inaczej jest z rozporządzeniem w sprawie magazynowania odpadów. Nie powinno być ono, naszym zdaniem, przesadnie szczegółowe. Wymagania te wynikają już z konkluzji BAT, do których stosowania zobowiązane są wszystkie większe instalacje. Rozporządzenie powinno dotyczyć więc głównie  małych instalacji niepodlegających regulacjom BAT. Priorytetem regulacji prawnej powinna być ochrona środowiska, a zabezpieczenie wartości handlowych i surowców wtórnych leży w gestii i interesie ich właściciela.

Dostęp do całego artykułu.

0 komentarzy

Dodaj komentarz
Zabezpieczenie antyspamowe (Captcha): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube