Aktualności

Zmiany, zmiany, zmiany

Zmiany, zmiany, zmiany

Ostatnie czasy charakteryzują się permanentnymi zmianami. Nie ominęły one także ochrony środowiska. Z niemal każdej rozmowy z zarządzającymi RIPOK-ami wynika zaniepokojenie o przyszłość i niemożność planowania działań długofalowych. Blokuje to plany inwestycyjne, a także często bieżącą modernizację. Można zaryzykować tezę,…

MBP-y nie znikną, ale trzeba będzie w nie zainwestować

MBP-y nie znikną, ale trzeba będzie w nie zainwestować

Z jakimi problemami borykają się instalacje wykorzystujące technologię MBP? Jaka jest ich przyszłość? Z Piotrem Szewczykiem, przewodniczącym Rady RIPOK oraz członkiem Rady Programowej Konferencji „Mechaniczne i biologiczne przekształcanie odpadów – Kierunek: Regionalne Centrum Recyklingu”, rozmawia Szymon Pewiński. Pojawiają się głosy,…

Szanse, możliwości i bariery dla wykorzystania bioodpadów

Szanse, możliwości i bariery dla wykorzystania bioodpadów

Bioodpady stanowią ilościowo najważniejszy składnik odpadów komunalnych – jak wynika z Krajowego Planu Gospodarki, łącznie jest to około 4,5 mln ton w skali roku. Krajowy Plan wyznaczył rok 2021 jako ostateczny termin wdrożenia we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego…

Frakcja bio to ukryty problem dla naszych portfeli

Frakcja bio to ukryty problem dla naszych portfeli

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych jest uciążliwa, kosztowna, ale niezbędna. Instalacje, które mogłyby przetwarzać odpady zbierane w brązowym worku i poprawiać jakość odpadów do recyklingu – docelowo umożliwiając gminom wypełnienie obowiązków w zakresie poziomów recyklingu – borykają się ze skomplikowanymi i długotrwałymi…

Sieć instalacji fermentacji

Sieć instalacji fermentacji

W gospodarce odpadami często napotykamy na problemy, które w innych dziedzinach nie występują, a z którymi musimy się zmagać, mnożąc koszty i niepotrzebnie obciążając środowisko. Jednym z nich jest kwestia zagospodarowania selektywnie zebranych bioodpadów. Dostęp do całego artykułu.

Mity i obiegowe opinie w gospodarce odpadami

Mity i obiegowe opinie w gospodarce odpadami

Chyba każdy z nas wie, że gospodarka odpadami jest stara jak historia naszej cywilizacji. Wraz z biegiem lat i postępem cywilizacyjnym ulegała ona licznym zmianom. Wraz z ewolucją obrastała w mity i legendy – niektóre prawdziwe, a niektóre oparte tylko…

Ekoświęta – pora na ewolucję pewnych tradycji?

Ekoświęta – pora na ewolucję pewnych tradycji?

Handlowo święta Bożego Narodzenia zaczynają się tuż po 1 listopada. Ogarnia nas to co roku, bo przecież miłe jest obdarowywanie bliskich i znajomych prezentami. Dodatkowym stymulatorem zakupów jest wszechobecna reklama. Jak głosi stara tradycyjna teoria, prezenty dzielą się na trzy…

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube