Aktualności

Konferencja „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”

Konferencja „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”

Szanowni Państwo, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) jest skutecznym i stosunkowo tanim sposobem na wywiązanie się gmin z nałożonych na nie obowiązków: osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów materiałowych i ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji, ale także na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych…

Cykl warsztatów szkoleniowych „Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych  –  od pomysłu do eksploatacji”

Cykl warsztatów szkoleniowych „Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych – od pomysłu do eksploatacji”

W związku z rewolucją odpadową i zmianami legislacyjnymi dotyczącymi gospodarki odpadowej firma Abrys zorganizowała cykl 6 spotkań dotyczących Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Większość z nich była dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Główną…

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube