Aktualności

Czy stać nas na najwyższe standardy?

W ostatnim okresie koszty ponoszone przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami rosną drastycznie. Trwa dochodzenie mające na celu ustalenie, skąd bierze się taka sytuacja. Równolegle prowadzone są działania z założenia mające na celu obniżenie tych kosztów. Obserwując sytuację, ma się czasem poczucie rozdwojenia jaźni.

Na każdym kroku rosną wymagania, jakie powinien spełniać system gospodarowania odpadami. Rosną wymagane poziomy recyklingu, rosną wymagania w zakresie zagospodarowania odpadów nienadających się do recyklingu, a koszty prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu gospodarowania odpadami rosną jak wszystkie koszty w innych działach gospodarki. Wspomnieć należy także o rosnącym obciążeniu opłatami marszałkowskimi za składowanie.

Pracownicy, zgodnie z ogólnymi tendencjami w gospodarce, mają też coraz wyższe wymagania płacowe. To niechlubne pokłosie budowanej latami teorii, że „śmieciarz” to pracownik o niskich kwalifikacjach i godna płaca mu się nie należy – założenie niesłuszne i zasłużenie odchodzące do lamusa. Wraz z rozwojem technologii kadra systemu gospodarki odpadami posiada coraz wyższe kwalifikacje, a za wykwalifikowaną pracę należy się adekwatna zapłata.

Tematem na oddzielne rozważania mogłoby stać się odniesienie się do zmian w systemie gospodarowania odpadami, które będą skutkiem zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dostęp do całego artykułu

0 komentarzy

Dodaj komentarz
Zabezpieczenie antyspamowe (Captcha): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube