Aktualności

Relacja z 10.Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W dniach 14-16 maja 2018 w Katowicach odbywał się jubileuszowy 10. Europejski Kongres Gospodarczy. (www.eecpoland.eu)  Kongres zgromadził grono profesjonalistów, naukowców, polityków oraz przedsiębiorców. Nie zabrakło przedstawicieli Unii Europejskiej oraz licznie reprezentowanych członków polskiego rządu. W niezliczonej ilości paneli dyskusyjnych i spotkań omawiano szeroko rozumianą tematykę gospodarczą. Tematem przewodnim były zmiany zachodzące w gospodarce, społeczeństwie, technologiach oraz przemiany zachodzące w naszym otoczeniu. Nie zabrakło oczywiście tematyki środowiskowej w tym z zakresu gospodarki odpadami. Jednym z paneli dyskusyjnych był panel pt. „Gospodarka odpadami we współczesnych miastach”. Do udziału w panelu prowadzonym przez dr Marka Golenia z SGH  zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, firm komunalnych zarówno samorządowych jak i prywatnych oraz p. dyr. Magda Gosk – dyr. Departamentu Gospodarki odpadami w Ministerstwie Środowiska. Miałem także przyjemność zostać zaproszonym do dyskusji reprezentując Radę RIPOK oraz jeden z wiodących RIPOKów jakim jest ZUOK „Orli Staw”. Panel posłużył wymianie poglądów oraz przedstawieniu stanowisk różnych stron na gospodarkę odpadami i zmiany w niej zachodzące. Pan Burmistrz Perkowski z Ząbek pomimo zgłoszenia wielu zastrzeżeń do obecnego systemu przyznał, że zmiany jakie zaszły w gospodarce odpadami w ostatnich latach są znaczące i widoczne. Pani dyr. Magda Gosk zaprezentowała cele jakie musimy osiągać jako kraj w ramach wdrażania idei GOZ. Wiążę się to nie tylko ze zmianami w gospodarce i ekonomii ale wymaga także zmiany świadomości społeczeństwa. Dużą rolę ma tutaj do spełnienia gospodarka odpadami, ale jej działania bez wsparcia reszty uczestników rynku nie mogą zapewnić nam sukcesu. Prezes Langner z Krakowskiego Holdingu Komunalnego podzielił się swoją opinią na temat elementu gospodarki odpadami jakim jest instalacja termicznego przetwarzania odpadów działająca w Krakowie. Jest to najmniej pożądany a jednocześnie konieczny element zagospodarowania odpadów nie kwalifikujących się do recyklingu, a posiadających wartość energetyczną.  Energia wytwarzana ze spalania odpadów wprowadzana jest do sieci miejskiej. Burmistrz Okrasa reprezentujący Wieluń szczegółowo przybliżył plany zmiany Wielunia w miasto GOZ. Nastąpi to w ramach realizacji pilotażowego programu finansowanego ze środków NFOŚIGW. W programie tym biorą ponadto udział gminy: Krasnobród, Łukowica, Sokoły i Tuczno. Efekty podejmowanych działań widoczne będą już w 2020 roku. Agnieszka Fiuk reprezentująca prywatną firmę ATF gospodarującą odpadami w Województwie Zachodniopomorskim podzieliła się swoimi spostrzeżeniami i uwagami do obecnego systemu prawnego oraz organizacji gospodarki odpadami w gminach. Reprezentując instalacje regionalne przedstawiłem nasze stanowisko, pozytywnie oceniając zmiany systemowe jakie zaszły w ostatnich kilkunastu latach. Wskazałem jednocześnie na nieprawidłowości i niedociągnięcia systemu. Zmiany zachodzące w strumieniu odpadów komunalnych wynikające z wprowadzenia standardów selektywnego zbierania nie są moim zdaniem dla RIPOK żadnym zaskoczeniem. Jesteśmy na to przygotowani i poprzez modernizacje i przebudowy jesteśmy w stanie sprostać nowym  wyzwaniom jakie przed nami stoją. Posiadamy do tego solidne budowane latami podstawy. Mając na uwadze realizację zadań jakie stoją przed naszym krajem w ramach opracowanego przez KE pakietu odpadowego przedstawiłem także propozycje zmian systemowych oraz obszary, na których pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Należą do nich:

 1. Wypracowanie strategicznych kierunków zmian w przebudowie systemu zagospodarowania odpadów w oparciu o sieć instalacji regionalnych.
 2. Rozwiązanie problemu popiołów z palenisk domowych które obecnie w większości trafiają do odpadów zmieszanych (resztkowych).
 3. Podjęcie działań systemowych mających na celu zagospodarowanie odpadów nie nadających się do recyklingu a jednocześnie posiadających wartość energetyczną.
 4. Rozważenie zmian w systemie opłaty za składowanie odpadów której drastyczny wzrost w najbliższych latach przełoży się na mieszkańców.
 5. Prawne uregulowanie oraz wsparcie dla recyklingu organicznego w procesie fermentacji odpadów bio zbieranych w brązowym worku.
 6. Wsparcie dla branży recyklingu w związku z ograniczeniem możliwości sprzedaży niektórych asortymentów wysegregowanych surowców wtórnych.
 7. Konieczność ukierunkowania wszystkich odpadów komunalnych do instalacji spełniających wysokie standardy technologiczne, gwarantujących prawidłowe postępowanie z odpadami, jakimi są instalacje regionalne.
 8. Szeroko zakrojona ogólnokrajowa kampania edukacyjno – informacyjna przybliżająca zasady prawidłowego postępowania z odpadami skierowana do szerokiego grona odbiorców.

Uczestnicy panelu podkreślając dotychczasowe osiągnięcia i generalnie pozytywnie oceniając zmiany zachodzące w ostatnich latach wskazywali na wiele braków i niedociągnięć których rozwiązanie będzie dla nas wyzwaniem w najbliższych latach. Wyrażano nadzieję, że część z nich pozwolą usunąć zmiany w prawie których założenia zgodnie z zapowiedzią dyr. Gosk mają pojawić się w najbliższym czasie.  Konsultacje i debata nad tymi założeniami czeka nas w najbliższym czasie.

 

Sprawozdanie z konferencji

0 komentarzy

Dodaj komentarz
Zabezpieczenie antyspamowe (Captcha): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

 • Newsletter
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube