Aktualności

Przed gospodarką odpadami duże wyzwania i duże zmiany, czy im sprostamy – najbliższy czas pokaże

Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (w skrócie RIPOK) oparte o technologie MBP powołano do życia zaledwie kilka lat temu. Wpisywały się one wówczas w najnowsze trendy i prawo europejskie. Tworzyły zręby nowoczesnej gospodarki odpadami zastępując składowiska i półdzikie wysypiska. Na ich budowę wydatkowano z różnych kieszeni setki milionów. Od pewnego czasu, nawet w trakcie otwierania najnowszych instalacji MBP, słychać pomruki zbliżającego się końca RIPOK i technologii MBP. Co proponuje się w zamian? Nikt nie potrafi precyzyjnie powiedzieć.

Słyszymy ambitne hasła o ograniczaniu wytwarzania odpadów, o gospodarce w obiegu zamkniętym, ale mało mówi się publicznie o tym jak to fizycznie zrealizować. Jeszcze mniej jest realnych działań w tym zakresie.

Instalacje przetwarzające odpady są tylko elementem obiegu surowców, produktów i odpadów w gospodarce W powszechnej opinii to one jednak są odpowiedzialne za wszystkie błędy i wypaczenia. To one generują koszty. Na RIPOK-ach w powszechnym mniemaniu ciąży także obowiązek realizacji wszystkich celów w zakresie ochrony środowiska. Są symptomy wskazujące na to, że dla RIPOK pozostaną cele i obowiązki, a odpady surowcowe trafią w inne miejsca.

Przed nami prawdopodobnie ostatnie duże rozdanie funduszy unijnych w ramach POIiŚ. Jak i na co je wydatkujemy, zależy od wielu czynników niezależnych od nas. Czy wykorzystamy je racjonalnie i w jakiej ilości zależy także od nas. Dyskusje na ten temat i wnioski przekazywane do gremiów decyzyjnych powinny w tym pomóc. W związku z tym zapraszam na X Jubileuszową Konferencję Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Koniec MBP? I co dalej? do Białowieży.

Program 

Piotr Szewczyk
Przewodniczący Rady RIPOK
Z-ca dyrektora
Związek Komunalny Gmin, „Czyste Miasto, Czysta Gmina” ZUOK „Orli Staw”

0 komentarzy

Dodaj komentarz
Zabezpieczenie antyspamowe (Captcha): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube