Aktualności

Mity i obiegowe opinie w gospodarce odpadami

Chyba każdy z nas wie, że gospodarka odpadami jest stara jak historia naszej cywilizacji. Wraz z biegiem lat i postępem cywilizacyjnym ulegała ona licznym zmianom. Wraz z ewolucją obrastała w mity i legendy – niektóre prawdziwe, a niektóre oparte tylko na stereotypach i bujnej ludzkiej fantazji.

Wiele z tych mitów pokutuje do dnia dzisiejszego, znajdując podatną glebę dla swojego rozwoju. Przyczyniają się do tego wszechobecne media, które często w pogoni za sensacją są w stanie przekazywać najbardziej nieprawdopodobne teorie. Ze smutkiem należy skonstatować, że pożywką dla tych medialnych sensacji są często nieopatrznie wypowiadane opinie ludzi mniej lub bardziej merytorycznie związanych z gospodarką odpadami. Jak wiemy z „Baśni tysiąca i jednej nocy”, raz wypuszczony z butelki dżin niełatwo do niej powraca. Podobnie zachowuje się medialny dżin stereotypu i mitu odpadowego. Ponieważ większość z tych stereotypów bazuje na jednowymiarowym, uproszczonym postrzeganiu świata, aby dotrzeć do ich istoty, należy przeanalizować temat każdego z nich w całej jego złożoności i wieloaspektowości. Pozwolę sobie przytoczyć kilka z nich, odczarowując proste tezy, na których bazują. Świadomie nie używam w tym tekście ustawowego, formalnego określenia „odpady”, lecz stereotypowego, obiegowego pojęcia, jakim są „śmieci”, ponieważ określenie to lepiej oddaje atmosferę braku merytorycznego związku z realiami gospodarki odpadami.

Dostęp do całego artykułu.

0 komentarzy

Dodaj komentarz
Zabezpieczenie antyspamowe (Captcha): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube