Aktualności

Uwagi do projektu Rozporządzenia z 12 sierpnia 2014 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Uwagi do projektu Rozporządzenia z 12 sierpnia 2014 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

W ramach opiniowania projektu rozporządzenia podczas konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami” Rada RIPOK, skupiająca ponad 50 instalacji regionalnych wpisanych do WPGO, omówiła w trakcie spotkania w Iławie września 2014 r. wspomniany projekt oraz zajęła stanowisko w określonych kwestiach. Tekst jest konkluzją…

Rada RIPOK razem z KIG?

Rada RIPOK razem z KIG?

Nowy projekt rozporządzenia o MBP, inicjatywa utworzenia Forum Eksploatatorów RIPOK oraz możliwości współpracy rady z Krajową Izba Gospodarczą to tematy, które zdominowały spotkanie rady w Iławie 2 września. Organizowana przez Abrys konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami” stała się okazją do kolejnego…

Konsultacje programów priorytetowych 2015-2020

Konsultacje programów priorytetowych 2015-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do konsultacji oferty programowej przygotowanej na lata 2015-2020. Konsultacje mają na celu pomoc w stworzeniu oferty, która w jak najlepszy sposób odpowiadała  będzie potrzebą oraz możliwością potencjalnych odbiorców. Szczególną uwagę prosimy…

Pierwszy rok nowego ładu w gospodarce odpadami

Pierwszy rok nowego ładu w gospodarce odpadami

Trudny bilans rewolucji Jak po roku funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami oceniają swoją sytuację przedsiębiorcy? Z jakimi problemami zmagają się po wejściu w życie tzw. ustawy śmieciowej? Branżowa debata o odpadach, którą zorganizowała w Warszawie Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), pokazała,…

Ekspert Rady RIPOK członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Ekspert Rady RIPOK członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Jest na niezmiernie miło poinformować, że Pan Krzysztof Kawczyński, Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska w Krajowej Izbie Gospodarczej został jednym z 15 ekspertów Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Do udziału w pracach Rady zostali zaproszeni przedstawiciele nauki, środowisk zawodowych, organizacji ekologicznych oraz…

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube