Aktualności

Konsultacje programów priorytetowych 2015-2020

Konsultacje programów priorytetowych 2015-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do konsultacji oferty programowej przygotowanej na lata 2015-2020. Konsultacje mają na celu pomoc w stworzeniu oferty, która w jak najlepszy sposób odpowiadała  będzie potrzebą oraz możliwością potencjalnych odbiorców. Szczególną uwagę prosimy…

Pierwszy rok nowego ładu w gospodarce odpadami

Pierwszy rok nowego ładu w gospodarce odpadami

Trudny bilans rewolucji Jak po roku funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami oceniają swoją sytuację przedsiębiorcy? Z jakimi problemami zmagają się po wejściu w życie tzw. ustawy śmieciowej? Branżowa debata o odpadach, którą zorganizowała w Warszawie Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), pokazała,…

Ekspert Rady RIPOK członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Ekspert Rady RIPOK członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Jest na niezmiernie miło poinformować, że Pan Krzysztof Kawczyński, Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska w Krajowej Izbie Gospodarczej został jednym z 15 ekspertów Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Do udziału w pracach Rady zostali zaproszeni przedstawiciele nauki, środowisk zawodowych, organizacji ekologicznych oraz…

Rada RIPOK o zmianach prawa

Rada RIPOK o zmianach prawa

Podczas konferencji Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, która odbyła się w dniach 27-29 maja br. w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie członków Rady RIPOK. Głównym przedmiotem obrad były zmiany w przepisach prawnych, które dotyczyły m.in. prac związanych z nowelizacją ustawy o utrzymaniu…

Bydgoszcz: będzie odwołanie w sprawie RIPOK-u

Bydgoszcz: będzie odwołanie w sprawie RIPOK-u

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 9 kwietnia stwierdził, że bydgoskie wysypisko śmieci nie spełnia wymogów, określonych w przepisach, by pełnić rolę miejsca odbioru odpadów komunalnych. Z tym orzeczeniem nie zgadzają się władze Bydgoszczy i miejska spółka ProNatura, która zarządza…

VII Konferencja Mechniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

VII Konferencja Mechniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

Konferencja „Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie odpadów” od sześciu lat jest głównym krajowym forum poświęconym gospodarce odpadami ulegającymi biodegradacji, gdzie prezentowane są stan i kierunki rozwoju technologii MBP oraz doświadczenia własne naukowców, samorządowców i praktyków związane z tymi instalacjami. Tegoroczną, VII…

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube