Aktualności

Znacznie szybsza egzekucja opłat za śmieci

Znacznie szybsza egzekucja opłat za śmieci

Jeszcze przed 1 lipca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może zniknąć art. 6p, który stanowi, że jeśli właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zrobił to w niepełnej wysokości, wówczas wójt, burmistrz lub…

Najistotniejsze postulaty Rady RIPOK

Najistotniejsze postulaty Rady RIPOK

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku z założenia stanowi akt prawny regulujący działania samorządu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez ich mieszkańców. Akt ten obciąża gminę odpowiedzialnością za zorganizowanie i utrzymanie systemu obejmującego  zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowanie. Gminy…

O znowelizowanej ustawie i Radzie RIPOK w elbląskiej telewizji

O znowelizowanej ustawie i Radzie RIPOK w elbląskiej telewizji

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego reportażu pn. „Dyskutują o śmieciach”, który ukazał się w TV Elbląg. Reportaż opisuje elbląską konferencję, która była kolejną okazją do spotkania członków Rady RIPOK http://www.youtube.com/watch?v=892AI_vl3qw&feature=youtu.be

Relacja z Konferencji „Mechaniczno-bilogiczne przetwarzanie odapdów”

Relacja z Konferencji „Mechaniczno-bilogiczne przetwarzanie odapdów”

Celem VI Konferencji „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”, zorganizowanej przez firmę Abrys w dniach 7-9 maja 2013 r. w Elblągu, było przybliżenie zagadnień związanych z problematyką gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji i frakcjami materiałowymi, a szczególnie z aktualnym stanem wdrażania uchwalonego prawa dotyczącego…

Technologie dla RIPOK-ów (Dodatek Specjalny)

Technologie dla RIPOK-ów (Dodatek Specjalny)

Magiczna data 1 lipca 2013 r. zbliża się nieuchronnie. I tego raczej nie zmienimy. Głównym założeniem nowego systemu jest usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Przed nami realizacja licznych przedsięwzięć, związanych z budową nowoczesnych instalacji, i prekursorski etap współpracy samorządów…

Zaczyn dla Rady

Zaczyn dla Rady

Najważniejszą częścią tegorocznej edycji konferencji Eksploatacji i rekultywacja bezpiecznych składowisk odpadów było powołanie Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Rady RIPOK. Czytaj więcej http://www.e-czytelnia.abrys.pl/index.php?mod=tekst&id=15946

O RIPOK-ach z Panem Piotrem Szewczykiem

O RIPOK-ach z Panem Piotrem Szewczykiem

1 lipca 2013 r. zbliża się nieuchronnie, jednak w dalszym ciągu pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami. Serdecznie zapraszamy do lektury krótkiego wywiadu przeprowadzonego z Panem Piotrem Szewczykiem,w którym znajdziemy kilka cennych informacji dotyczących RIPOK-ów….

Technologie dla RIPOK-ów

Technologie dla RIPOK-ów

Przybliżenie wiedzy na temat nowych możliwości i wyzwań stojących przed regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych to główny cel dodatku specjalnego do „Przeglądu Komunalnego” pt. „Technologie dla RIPOK-ów”. 1 lipca 2013 r. zbliża się wielkimi krokami. Tego dnia w Polsce ma…

Konferencja „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”

Konferencja „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”

Szanowni Państwo, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) jest skutecznym i stosunkowo tanim sposobem na wywiązanie się gmin z nałożonych na nie obowiązków: osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów materiałowych i ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji, ale także na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych…

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube