Aktualności

Ekspert Rady RIPOK o zapewnieniu strumienia odpadów

Ekspert Rady RIPOK o zapewnieniu strumienia odpadów

Godzina „zero” wybiła i funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami stało się faktem. Aby jednak system działał prawidłowo, niezbędne będą zmiany mentalności i przyzwyczajeń mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami. Jednocześnie już na tym etapie można stwierdzić, że nowy system wymaga…

Informacja MŚ w sprawie wymagań dla RIPOK-ów

Informacja MŚ w sprawie wymagań dla RIPOK-ów

Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska w dniu 26 czerwca 2013 r. opublikował „Informację Ministerstwa Środowiska w sprawie wymagań dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych jako instalacji regionalnych”. Treść całego dokumentu dostępna jest pod tym linkem (proszę kliknąć).  …

Gorące spotkanie w upalnej Warszawie

Gorące spotkanie w upalnej Warszawie

W dniu 17 czerwca br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Członków Rady RIPOK. W związku ze zbliżającą się datą 1 lipca,  gorąca atmosfera panowała nie tylko na zewnątrz, ale również na sali obrad. Zebrani…

Warszawskie spotkanie Rady RIPOK

Warszawskie spotkanie Rady RIPOK

W poniedziałek 17 czerwca br. odbędzie się spotkanie Członków Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Będzie ono kontynuacją rozmów, które miały miejsce w trakcie VI Konferencji „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów” oraz XXIII Konferencja „Eksploatacja i rekultywacja bezpiecznych składowisk odpadów”. Podczas…

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube