Aktualności

Znacznie szybsza egzekucja opłat za śmieci

Znacznie szybsza egzekucja opłat za śmieci

Jeszcze przed 1 lipca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może zniknąć art. 6p, który stanowi, że jeśli właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zrobił to w niepełnej wysokości, wówczas wójt, burmistrz lub…

Najistotniejsze postulaty Rady RIPOK

Najistotniejsze postulaty Rady RIPOK

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku z założenia stanowi akt prawny regulujący działania samorządu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez ich mieszkańców. Akt ten obciąża gminę odpowiedzialnością za zorganizowanie i utrzymanie systemu obejmującego  zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowanie. Gminy…

O znowelizowanej ustawie i Radzie RIPOK w elbląskiej telewizji

O znowelizowanej ustawie i Radzie RIPOK w elbląskiej telewizji

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego reportażu pn. „Dyskutują o śmieciach”, który ukazał się w TV Elbląg. Reportaż opisuje elbląską konferencję, która była kolejną okazją do spotkania członków Rady RIPOK http://www.youtube.com/watch?v=892AI_vl3qw&feature=youtu.be

Relacja z Konferencji „Mechaniczno-bilogiczne przetwarzanie odapdów”

Relacja z Konferencji „Mechaniczno-bilogiczne przetwarzanie odapdów”

Celem VI Konferencji „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”, zorganizowanej przez firmę Abrys w dniach 7-9 maja 2013 r. w Elblągu, było przybliżenie zagadnień związanych z problematyką gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji i frakcjami materiałowymi, a szczególnie z aktualnym stanem wdrażania uchwalonego prawa dotyczącego…

Technologie dla RIPOK-ów (Dodatek Specjalny)

Technologie dla RIPOK-ów (Dodatek Specjalny)

Magiczna data 1 lipca 2013 r. zbliża się nieuchronnie. I tego raczej nie zmienimy. Głównym założeniem nowego systemu jest usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Przed nami realizacja licznych przedsięwzięć, związanych z budową nowoczesnych instalacji, i prekursorski etap współpracy samorządów…

Zaczyn dla Rady

Zaczyn dla Rady

Najważniejszą częścią tegorocznej edycji konferencji Eksploatacji i rekultywacja bezpiecznych składowisk odpadów było powołanie Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Rady RIPOK. Czytaj więcej http://www.e-czytelnia.abrys.pl/index.php?mod=tekst&id=15946

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube