Aktualności

Gorące spotkanie w upalnej Warszawie

Gorące spotkanie w upalnej Warszawie

W dniu 17 czerwca br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Członków Rady RIPOK. W związku ze zbliżającą się datą 1 lipca,  gorąca atmosfera panowała nie tylko na zewnątrz, ale również na sali obrad. Zebrani…

Warszawskie spotkanie Rady RIPOK

Warszawskie spotkanie Rady RIPOK

W poniedziałek 17 czerwca br. odbędzie się spotkanie Członków Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Będzie ono kontynuacją rozmów, które miały miejsce w trakcie VI Konferencji „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów” oraz XXIII Konferencja „Eksploatacja i rekultywacja bezpiecznych składowisk odpadów”. Podczas…

Znacznie szybsza egzekucja opłat za śmieci

Znacznie szybsza egzekucja opłat za śmieci

Jeszcze przed 1 lipca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może zniknąć art. 6p, który stanowi, że jeśli właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zrobił to w niepełnej wysokości, wówczas wójt, burmistrz lub…

Najistotniejsze postulaty Rady RIPOK

Najistotniejsze postulaty Rady RIPOK

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku z założenia stanowi akt prawny regulujący działania samorządu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez ich mieszkańców. Akt ten obciąża gminę odpowiedzialnością za zorganizowanie i utrzymanie systemu obejmującego  zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowanie. Gminy…

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube