Aktualności

12. Konferencja Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Kierunek: Regionalne Centrum Recyklingu

Od instalacji MBP do regionalnego centrum recyklingu

O tym, że rola zakładów MBP musi się zmienić, wiedzą już wszyscy specjaliści związani z gospodarką odpadami. O zakresie tych zmian, wyzwaniach i stanie zaawansowania projektów będziemy rozmawiać od 28 do 30 maja br. podczas 12. Konferencji „Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Kierunek: Regionalne Centrum Recyklingu”, tym razem we Wrocławiu.

Pierwszego dnia wydarzenia odbędą się dwie sesje: na temat aspektu prawnego regionalnego centrum recyklingu oraz zmiany statusu RIPOK-u, a także o kluczowej roli MBP w zagospodarowaniu strumienia bio oraz aspektach kogeneracji. W trakcie pierwszej sesji wśród prelegentów wystąpią przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przedstawi możliwości dofinansowania modernizacji instalacji. W trakcie drugiej sesji eksperci przybliżą możliwości efektywnego wykorzystania bioodpadów w zakładach MBP.

Drugi dzień to również dwie sesje: przybliżająca nowy wymiar instalacji MBP w kontekście problemów i rozwiązań oraz interesująca część praktyczna – szkolenie „Nowe wymagania BAT – nowe wyzwania dla instalacji MBP”. O powadze tematu szkolenia nie trzeba nikogo przekonywać. Omówione zostaną ogólne konkluzje BAT dla instalacji MBP oraz takie szczegółowe tematy jak emisje do powietrza i wody, problemy odorowe i zapobieganie im.

Trzeciego dnia uczestnicy spotkania udadzą się do Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać pod Wrocławiem, który przeszedł poważną modernizację i jest dobrym przykładem dostosowywania się instalacji MBP do nowych wymogów. Zakład ten przyjmuje odpady resztkowe, ale też bioodpady, wytwarza paliwo alternatywne i staje się samodzielny energetycznie dzięki instalacji do fermentacji i wytwarzania biogazu. Przedstawiciel obiektu również podczas Konferencji zaprezentuje wdrożone rozwiązania w zakresie nowoczesnej gospodarki odpadami.

Link do rejestracji: https://mbp2019.konfeo.com/pl/groups

Koordynator konferencji:
Klaudia Koźma
784 036 988
k.kozma@abrys.pl

0 komentarzy

Dodaj komentarz
Zabezpieczenie antyspamowe (Captcha): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube